Neŋqä

Menyä Kukŋuä Miqä Iqua 2004 iuŋi aquvä ganä äqäŋguwi. Iŋgaŋi neqä yoqe, Menya Language Association änyuätkque. Iiŋi ämaqä Menya kukŋuä-mŋqä iu yätamkqä ävätä, quwqä kukŋuä-wäuŋui yäŋänäqŋqä wimäkätŋqänänyä. Menya kukŋuä-mŋqä iqua, distriki Minyäma, Provinsi Morobe, Papua Niu Gini iu äpmeŋä. Ämaqä qu ganä 2004 iuŋi äquvä äqäŋguwä iqua, 2006 iuŋi wäuŋui qäpu ikuwi. Ga 2021 iuŋi, ne ämaqä Wapisaŋä Wotä 6, 7, 8, 9 iqune aŋgi aquvä äqnätanä, kukŋuä-wäuŋui ämitqäŋu.

MLA iqueneqä kitqä

Si mepqä ämuaŋgisa imäknäŋqä iqueŋi, naqä timäuqŋqä, ää wäŋqä timäuqŋqe, imäkätnä. Mepqä iqueŋi, aŋä eŋqä-paŋä hnjua imäknä äpmakäwäŋqä isua, ii aŋä kukŋuä-mŋqä Minyäma äpmeŋuwä iuqä aŋiyi. Itaŋga ymeqä hnjuaquiyqä ktqä äqunäŋi, iquä, näqŋqä meqŋqeqä ätä (skulqeŋqä) imäkŋgäwä. Ää  huizi, ktqä wäŋqä iuŋi, aŋä naqänääŋä mätnätaŋgi äqunäŋi, ii gapmanqä iquauqä aŋiŋqä ätä imäkŋgäwä. Tqä kompita iuŋi, ktqä wäŋqä äqunäŋä isuau äqutäutqe, kiqä yoqe ätnäŋä iqi timäunä. Iwä asä iiŋi, tqä mobaetqeuŋuä-pqe itmaqätqe, kiqä yoqe ätnäŋä iqi asä ii timäunä.

Papuwa Niugini mepqä yäpä meqi imäknäŋqä iqueŋi, hiawiqä hmbu imäknätaŋgi äqunäŋä ipu, (Menya) aŋä kukŋuä-mŋqä äpmeŋuwä iuqä aŋä-qakuiŋqä imäknä, ga ii Morobe Prowinsi, Galpä Prowinsi-täŋä qäqi hitaŋga, Istenä Haelens Prowinsi iqueqä hiqŋqä iqueyi.

Map of Papua New Guinea with Menya location marked
Hŋque wi

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.